Sportovní prohlídky

Provádíme sportovní prohlídky a vyšetření dětských sportovců.

sportovní prohlídky
prohlídky pro sportovce

 

Dle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, by každý registrovaný sportovec měl 1x ročně absolvovat lékařskou prohlídku. Tu provádí obvodní dětský lékař.

Součástí prohlídky je vyšetření klidové EKG křivky a její popis. Jde-li o vrcholového sportovce nebo sportovce vykonávajícího náročnou sportovní disciplínu, je součástí vyšetření i zátěžové vyšetření, včetně monitorace EKG křivky a monitorace krevního tlaku.

Reprezentanti a členové středisek vrcholového sportu by měli toto vyšetření absolvovat na odděleních a klinikách tělovýchovného lékařství.